Mergi la conţinutul principal

Racordarea la reţea

Form

Indicaţi Numele şi Prenumele. In cazul consumatorului non-casnic - de indicat denumirea întreprinderii solicitante.
Indicaţi adresa Locului de Consum (LC).

Date despre cerere

 • Racordarea locului de consum temporar - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată temporară
 • Racordarea locului de consum permanent - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată permanentă
 • Racordarea locului de generare - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice
 • Modificarea instalației de racordare existente - modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalaţiei de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiţii care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice
 • Prelungirea valabilității avizului de racordare – prelungirea termenului avizului de racordare emis anterior și care încă este valabil la ziua depunerii cererii de prelungire.
 • Reperfectarea locului de consum/generare existent – reperfectarea locului de consum/generare de pe un proprietar pe altul.


Documente necesareActe anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice:
 • Buletin de identitate;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de consum respectiv,  după caz, asupra terenului;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, pentru puteri mai mari de ≥ 20 kW;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire (în cazul solicitării de prelungire a AR);
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:
 • Decizia de înregistrare a persoanei juridice eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de consum respectiv,  după caz, asupra terenului;
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza;
 • Rechizitele bancare;
 • Buletin de identitate al administratorului;
 • Certificat TVA;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire (în cazul solicitării de prelungire a AR);
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.

Toate documentele e necesar să fie anexate într- un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului - PDF (mai multe detalii despre acest format aici -  http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format)
 
Mărimea maximală a fişierului - 10 MB.


Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice:
 • Buletin de identitate;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de consum respectiv,  după caz, asupra terenului;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, pentru puteri mai mari de ≥ 20 kW;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire (în cazul solicitării de prelungire a AR);
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:
 •  Decizia de înregistrare a persoanei juridice eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de consum respectiv,  după caz, asupra terenului;
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza;
 • Rechizitele bancare;
 • Buletin de identitate al administratorului;
 • Certificat TVA;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire (în cazul solicitării de prelungire a AR);
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.
Acte adiționale (în copie) în cazul persoanelor juridice:

Pentru gherete:
 • Cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
 • Planul arhitectural de amplasare a imobilului.
Pentru sector de case noi sau blocuri locative:
 • Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

Toate documentele e necesar să fie anexate într- un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului - PDF
(mai multe detalii despre acest format aici -  http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format)
 
Mărimea maximală a fişierului - 10 MB.
Alege fisierul spre incarcare
Maxim 5 fișiere.
10 MB limit.
Tipuri permise: pdf, jpg, tiff, jpeg.
32 MB limit per form.

Recepţionarea avizului de racordare

Metoda de receptionarea a avizului

1. La adresa electronică (Email) - în cazul dat e necesar să indicaţi adresa email în câmpul "Email"

2. La oficiile comerciale ale companiei - în cazul dat va trebui să vă prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale companiei.

3. La reşedinţă - veti primi o înştinţare prin postă la adresa indicată mai jos în câmpul "Adresa de reşedinţă"

!!! Se completează doar dacă aţi ales metoda de recepţionare a avizului "La reşedinţă".

Accept

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord cu înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și în conformitate cu prevederile menționate prin Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.


captcha


Submit

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok