Mergi la conţinutul principal

Codul etic

Principiile noastre de conduită:
 

1
Respectarea legalităţii, a drepturilor omului și a valorilor etice
Ne asumăm angajamentul de a acționa de fiecare dată în conformitate cu legislația în vigoare, cu Sistemul de Norme interne fundamentat pe practicile etice acceptate pe plan internațional, cu deplin respect faţă de drepturile omului și libertățile publice.

 

2
Respectul față de persoane
Respingem orice manifestare de amenințare fizică, psihică, morală sau abuz de autoritate, precum și orice altă conduită ce ar putea crea un mediu intimidant sau ofensator faţă de drepturile persoanelor.

 

3
Dezvoltarea profesională și egalitatea şanselor
Promovăm dezvoltarea profesională și personală a tuturor angajaților săi, asigurând egalitatea şanselor prin intermediul politicilor sale de acţiune.

 

4
Cooperarea și dedicația
Contribuim la dezvoltarea unui mediu de cooperare și lucru în echipă în scopul unei utilizări mai bune a tuturor capacităților și resurselor.

 

5
Securitatea și sănătatea la locul de muncă
Stimulăm adoptarea politicilor de siguranţă și sănătate la locul de muncă, adoptăm măsurile preventive stipulate în legislația în vigoare și supraveghem permanent respectarea cadrului normativ din acest domeniu.

 

6
Utilizarea și protejarea activelor
Punem la dispoziția angajaților noștri resursele necesare în scopul desfășurării activității lor profesionale și ne angajăm să oferim mijloacele necesare pentru protejarea și apărarea acestora.

 

7
Corupția și mita
Corupția și mita apar atunci când angajații folosesc practici neetice în scopul obținerii unui beneficiu pentru companie sau pentru ei înşişi. Corupția și mita constituie una din categoriile de fraudă. Compania se declară împotriva influențării voinței persoanelor străine companiei în scopul obținerii vreunui beneficiu prin folosirea unor practici neetice. De asemenea, nu va permite ca alte persoane sau entități să poată utiliza aceste practici cu angajații săi.

 

8
Plățile ilegale și spălarea de bani
Stabilim politici cu scopul de a preveni și evita în cadrul operațiunilor noastre efectuarea unor plăți ilegale sau spălarea de bani proveniţi din activități ilicite sau infracţionale.

 

9
Imaginea și reputația corporativă
Considerăm că unul dintre elementele principale ce contribuie la imaginea și reputația sa corporativă este stabilirea relațiilor de vecinătate responsabilă în acele comunități în care ne desfășurăm activitatea.

 

10
Loialitatea față de întreprindere și conflictul de interese
Conflictul de interese apare în acele circumstanțe în care interesele personale ale angajaților, în mod direct sau indirect, sunt contrarii sau intră în conflict cu interesele companiei, interferează cu îndeplinirea directă a obligațiilor și responsabilităților profesionale sau îi implică la nivel personal în vreo tranzacție sau operațiune economică a companiei. Considerăm că relația cu angajații noștri trebuie să se fundamenteze pe devotamentul ce ia naștere din interese comune.

 

11
Tratarea informaţiilor și a cunoștințelor
Considerăm informațiile și cunoștințele ca fiind unul din activele principale și necesare pentru managementul întreprinderii, fapt pentru care acestea trebuie să facă obiectul unei protecții speciale. Declarăm veridicitatea informațiilor ca principiu fundamental în toate acțiunile noastre, fapt pentru care angajații trebuie să transmită în mod veridic toate informațiile pe care trebuie să le comunice, atât cele interne cât și cele externe și în nici un caz nu vor prezenta, în mod conștient, informații incorecte sau inexacte, ce l-ar putea induce în eroare pe cel ce le primește.

 

12
Relațiile cu clienții
Ne asumăm, conducem și impulsionăm angajamentul faţă de calitate, asigurând resursele necesare pentru a se atinge excelența și stabilind mijloacele corespunzătoare în scopul asigurării faptului că politica de calitate este practicată de toți angajații în conformitate cu aceste principii.

 

13
Relaţiile cu acţionarii
Scopul nostru este de a crea în permanenţă valoare pentru acţionarii noștri, motiv pentru care ne angajăm să oferim informaţii obiective, transparente, adecvate şi oportune cu privire la evoluţia companiei şi în condiţii de egalitate pentru toţi acţionarii. În acelaşi mod, ne angajăm să dezvoltăm bazele necesare pentru participarea acţionarilor noștri la luarea deciziilor aferente acestora.

 

14
Relaţiile cu întreprinderile colaboratoare și furnizorii
Considerăm că furnizorii și întreprinderile noastre colaboratoare reprezintă o parte indispensabilă pentru a ne atinge obiectivele de creștere și îmbunătățire a calității serviciului, urmărind să întemeiem cu aceștia relații bazate pe încredere și avantaj reciproc.

 

15
Respectarea mediului înconjurător
Ocrotirea mediului înconjurător constituie unul din principiile fundamentale ale activităţii noastre. În consecință, dispunem de o politică definită și am implementat un sistem de management al mediului.

 

Vezi documentul integral

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok