Mergi la conţinutul principal

Intrebări frecvente

Postat de admin la Dum, 04/07/2019 - 16:27
 1. Cum putem sa aflăm informaţia referitoare la lucrările programate?

  Informaţia pentru consumatorii casnici (rezidenţiali) privind deconectările de energie operate în legătură cu desfăşurarea lucrărilor planificate este afişată pe pagina web a întreprinderii şi difuzată tuturor mijloacelor mass-media.

  Agenţii economici sînt anunţaţi direct conform procedurii aprobate.

 2. De ce se deconectează lumina în caz de intemperie?

  Marea majoritate a instalaţiilor şi liniilor electrice se află în contact direct cu mediul ambiant, fiind supuse factorilor agresivi ai acestuia: vijelii, furtuni, chiciură, vînt puternic, zăpadă abundentă, care pot afecta funcţionalitatea sistemului energetic. Totodată, uneori echipamentele cedează din cauza uzurii. În cazul depistării unor conductori rupţi sau a altor defecţiuni, pentru a evita accidente umane, urmează să informaţi urgent furnizorul de energie:
   
  Telefon:

  • 0 22 43 11 11 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom;
  • 0 22 83 11 11 – pentru abonaţii reţelei Arax;
  • 4311 – pentru abonaţii reţelei Moldcell;
  • Oficiul Telefonic OT 24h al întreprinderii, formați numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică, OT24H.

   
  Fax: 0 22 43 12 05
  E-mail: OT24@premierenergy.md
  Chat online:  www.premierenergydistribution.md
   
  În caz de necesitate, luaţi măsuri de izolare sau pază a locului accidentului pînă la sosirea brigăzii operative.

 3. Cum se repartizează energia electrică, consumată în locuri de uz comun (LUC) şi pentru funcţionarea ascensoarelor?

  Plata pentru energia electrică furnizată.

  Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.

  Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizând echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.

  Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sânt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.

  Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.

  În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sânt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

  Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.

  În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.

  În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

  Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
  În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.314 din 2 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.104).

 4. Ce este NLC şi pentru ce este necesar?

  Fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual – NLC. Abrevierea NLC înseamnă numărul locului de consum. Acesta constă din 7 cifre şi este necesar pentru căutarea operativă a datelor despre client şi a locului de consum în baza de date.
  La consumatorii casnici NLC se indică în partea stîngă sus a facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.
  La persoanele juridice NLC se indică în partea stîngă a facturii, în al doilea bloc din rîndul întîi.
  În afară de numărul individual al locului de consum pentru identificarea clientului se foloseşte de asemenea simbolul variabil.
  Simbolul variabil este un număr, ce constă din 10 cifre, din care primele 7 coincid cu NLC-ul clientului, iar ultimele 3 reprezintă numărul de ordine al facturii.
  Prin intermediul simbolului variabil factura poate fi uşor identificată.

  Simbolul variabil al consumatorului casnic se indică în partea dreapta sus a facturii (sub logotipul intreprinderii), în rubrica „Simbol variabil”.
  Simbolul variabil al persoanei juridice se indică în partea dreaptă sus a facturii, în rîndul întîi, după blocul „Adresa destinatarului”.

 5. Care sunt condiţiile necesare pentru instalarea contorului bitarifar?

  În conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE privind tarifele la energia electrică nr. 470  din  11.05.2012 Monitorul Oficial nr.92/577 pentru consumatorii casnici , care dispun de echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum , plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.  Această prevedere este valabilă doar în cazul când contractul de procurare a energiei electrice semnat de furnizor şi, respectiv, contractul de furnizare a energiei electrice semnat între furnizor şi consumatorul final includ  asemenea clauze.

  În prezent conform clauzelor contractului de cumpărare a energiei electrice  în vigoare,  producătorii de energie electrică realizează energia electrică la un singur preţ, aceasta fiind în exclusivitate condiţia lor de realizare a acesteia. Reieşind din aceasta evident că şi contractele de furnizare a energiei electrice semnate cu consumatorii finali nu pot fi prevăzute clauze privind plata energiei electrice furnizate la tarife diferenţiate, chiar şi în cazul când consumatorul final are montat contor care are capacitatea de a duce evidenţa energiei electrice în funcţie de orele de consum.  

  În prezent consumatorilor casnici le sunt montate aparate de evidenţă monotarifare, plata pentru energia electrică se realizează în baza unui tarif unic aprobat de Agenţie.  În situaţia dată consumatorul casnic la propria-i dorinţă este în drept să-şi monteze   echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum omologat şi admis pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, dar toate cheltuielile ce vizează procurarea, montarea acestuia fiind pe cont propriu. La fel menţionăm că facturarea energiei electrice va fi realizată la un singur tarif.

 6. Cum să economisiți energia electrică, păstrînd acelaşi confort?

  Pentru a afla cum puteţi economisi energia electrică, păstrîndu-vă acelaşi confort, vă propunem să vizitaţi pagina noastră web - Calculator Eficienta Energetica, unde se află Calculatorul Eficienţa Energetică cu ajutorul căruia veţi putea calcula consumul eficient de energie electrică respectînd sfaturile noastre. Calculatorul de eficienţă ne oferă posibilitatea de a calcula consumul mediu de energie electrică în dependenţă de numărul electrocasnicilor. În calcule sunt luate în consideraţie puterile medii consumate pentru fiecare receptor, de aceea în dependenţă de: puterea lor, durata de viaţă şi cît de des se utilizează, consumul real de energie poate fi diferit de cel calculat. La selectarea unui electrocasnic apare o fereastră în care sunt plasate sfaturi cu privire la utilizarea eficientă a acestuia.

 7. Care sunt cerinţele Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. faţă de echipamentul de măsurare?

  Contoarele de către consumatorii noncasnici pot fi achiziţionate de consumatori de pe piaţa liberă sau de la compania noastră, care  participă şi ea în competiţie la vânzarea lor. În afară ca contoarele să fie omologate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie, de asemenea,  să îndestuleze cerinţele expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE  nr.211 din 14 aprilie 2006 (Monitorul Oficial nr. 102-105/369 din 07.07.2006). La toate,  conform prevederilor p.157 a Regulamentului pentru Furnizare şi Utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrarea ANRE nr.314 din 04 decembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 30-33 din 13.02.2009) tipul şi parametrii tehnici a echipamentului de măsurare a energiei electrice se stabilesc de unitatea de distribuţie în Avizul de Racordare a instalaţiilor consumatorilor la reţeaua de distribuţie, care sunt:

     - Afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin intermediul LCD.
     - Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat.
   
  Din cele relatate mai sus putem concluziona că tipuri de contoare care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare si cerintelor Furnizorului nu sunt acceptate de către Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. spre utilizare.

 8. Ce este consumatorul eligibil?

  Consumatorul eligibil este consumatorul care are dreptul să își aleagă furnizorul și să încheie un contract direct cu acesta pentru energia electrică necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție.

 9. Poate distribuitorul sa împiedice procesul de schimbare a furnizorului sau sa defavorizeze consumatorii care pleacă la alt furnizor?

  Distribuitorul zonal, cel ce deține monopol asupra rețelelor de distribuție, nu poate împiedica schimbarea furnizorului. Acesta trebuie să încheie cu furnizorul nou/consumatorul un contract de distribuție a cărui valabilitate este identică cu cea a contractului de furnizare încheiat între consumator și furnizor.

 10. Cum pot sa raportez o suspiciune de consum ilegal?

  Toate sesizările primite din partea clienților, precum li identitatea acestora sunt confidențiale pe tot parcursul acțiunilor specialiștilor noștri.
  Pentru persoanele cu spirit civic care doresc să reclame o potențiala situație de sustragere de energie electrică din rețeau, suntem la dispozitia dvs. prin următoarele canale de comunicare:

  • telefonul 022 43 11 11;
  • e-mailul OT24@premierenergy.md;
  • Prin depunerea personală a reclamației scrise la oficiul companiei.
1

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok