Mergi la conţinutul principal

Obiective generale

Pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor prestate Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A.  implementează cele mai performante sisteme de gestiune şi realizează anual investiții semnificative, cu impact major asupra fiabilității livrărilor de energie electrică şi a indicatorilor de calitate.

 

Sistemul Integrat de Management este un instrument eficient, care permite unei companii să-şi îmbunătăţească continuu performanţele, să identifice şi să controleze impactul activităţilor, produselor şi serviciilor sale asupra mediului, să gestioneze sistematic procesele identificate, să stabilească obiectivele si sarcinile respective pentru a le îndeplini şi a demonstra realizarea lor.

 

În anul 2008 în cadrul întreprinderii a demarat procesul de implementare a Sistemului de Management al Calității conform standardelor ISO care finalizează în 2010 cu certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de Mediu, conform standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004.
 
În anul 2011 la întreprindere are loc recertificarea integrată a ambelor sisteme de către un organism internațional de certificare.
 

În anul 2012 se lansează implementarea standardului pentru Sistemul de Management pentru Sănătate şi Securitate Ocupațională și în 2013, adițional la recertificarea Sistemului Integrat de Management de Calitate şi Mediu, este obținut Certificatul pentru Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupațională, în conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007
 

În mai 2013 întreprinderea obține certificatul pentru Sistemul Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.
 
În anul 2017, întreprinderea se aliniază schimbărilor internaţionale, implementează cu succes noile cerințe și obține certificarea Sistemului de Management  Integrat în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015.


În februarie 2020, în conformitate cu normele din domeniul de certificare, parcurgând cu succes toate etapele de audit extern realizat de Organismul de certificare selectat în baza unui concurs internațional, Societatea Română pentru Asigurarea Calității,   Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. a primit certificatele care confirmă că întreprinderea a implementat și menține un Sistem de Management al Calității, Mediului Ambiant și Sănătății și Securității Ocupaționale, conform condițiilor din standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, cele mai înalte și riguroase, apreciate la nivel internațional.


Standardul ISO 9001:2015 referitor la Managementul Calității oferă avantajele îmbunătățirii satisfacției clienților, omogenizării serviciului, creșterii eficienței și reducerea costurilor, creșterii rentabilității economice și consolidării imaginii pozitive a companiei, sporirii motivației lucrătorilor pentru rezultate mai bune.


ISO 14001:2015 atestă Implementarea unui Sistem de Management de Mediu și oferă un control eficient al resurselor, obținerea de economii în consumul de apă, energie și alte materii prime, îmbunătățește eficiența proceselor de producție și reduce cantitatea de deșeuri generate. De asemenea reduce riscul de accidente de mediu, îmbunătățește calitatea serviciilor furnizate, îmbunătățește imaginea companiei în fața societății și favorizează relația cu administrațiile locale.


ISO 45001:2018 este un Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (SSM) și certificarea confirmă că întreprinderea  este responsabilă de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților și a altor persoane, care pot fi afectate de activitatea ei. Scopul acestui standard este de a furniza un cadru adecvat pentru a gestiona riscurile și oportunitățile referitoare la SSM, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea lucrătorilor, de a asigura locuri de muncă sigure și sănătoase. Implementarea SSM permite întreprinderii gestionarea propriilor riscuri în acest domeniu și îmbunătățirea performanței obținute, contribuind și la îndeplinirea cerințelor legale existente.


Administrația Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. califică actul realizat de recertificare în calitate de o dovadă că sistemul ISO aplicat și politica întreprinderii îndeplinesc cerințele celor mai înalte standarde internaționale, spre care este orientată în mod constant.  Sistemul integrat de management este un instrument eficient, care permite companiei, indiferent de poziționarea pe segmentul său de activitate, să-și îmbunătățească continuu performanțele, să identifice si să controleze impactul serviciilor sale asupra clienților, personalului și mediului, să gestioneze sistematic procesele identificate, să stabilească obiectivele si sarcinile respective pentru a le îndeplini corespunzător si a demonstra realizarea lor.


Certificatele de conformitate obținute în februarie, 2020, de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  sunt valabile 3 ani din data emiterii acestora. În această perioadă întreprinderile vor fi verificate suplimentar prin două misiuni de audit de supraveghere. 
 

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok