Mergi la conţinutul principal

Posturi vacante

Postat de UF940137 la Joi, 09/07/2023 - 11:33

Căutăm colegi noi în echipă

Chiar tu ai putea suplini o poziție vacantă în cadrul întreprinderii noastre. Vrem să-ți dezvolți cunoștințele, talentele și abilitățile profesionale, așa că vei avea:

 • training de inițiere la locul de muncă;
 • activități de instruire; 
 • posibilități de creștere în carieră.

Promovăm securitatea și sănătatea în muncă, așa că vei dispune de

 • asistență medicală facultativă;
 • asigurare contra accidente.

Vei beneficia de:

 • un total de 39 de ore lucrătoare pe săptămână;
 • flexibilitate în începerea zilei de muncă în intervalul de la 07:45 până la 08:30;
 • program de muncă de 8 ore și 15 minute de luni până joi, cu o oră pentru pauza de masă (*);
 • program de muncă de doar 6 ore, fără pauză de masă, în zilele de vineri (*).

(*) Cu excepția serviciilor care lucrează în ture.

 1. Electomontor,-oare în formație de întreținere operativă a instalațiilor electrice Ialoveni, Hânceşti, Cantemir, Cahul

  Vei fi responsabil, -ă de:

  • Realizarea manevrelor operative în rețelele cu tensiunea nominală până la 110 kV inclusiv, posturi de transformare, puncte de distribuție şi staţii de transformare;
  • Repararea avariilor de nivel primar în elementele de protectie a reţelelor cu tensiunea nominală de până la 110 kV.

  Am aprecia în candidați următoarele calități şi cunoștințe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
  • Experienţa de muncă în domeniul electroenergetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.
  • Apt pentru munca în instalațiile electrice în funcţiune, munca nocturnă, munca la înălţime.

  * Angajaţii serviciului operativ prestează munca în ture conform graficului de muncă aprobat lunar.

 2. Controlor,-oare la controlul energetic Comrat, Cahul, Causeni

  Vei fi responsabil, -ă de:

  • Efectuarea verificării planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi, conform normativelor stabilite, detectând defectele şi posibilităţile de îmbunătăţire;
  • Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare;
  • Îndeplinirea ordinelor de serviciu încredințate;
  • Participarea în campaniile de depistare a furturilor de energie în limita competenţelor sale.


  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:
  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Experienta de munca in domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere;

 3. Inginer,-ă energetician auditarea tehnica a lucrarilor, securitate si sanatate in muncă, Chişinău

  Vei fi responsabil, -ă de:

  • Supravegherea respectării cerințelor normativelor de securitate de către angajații tuturor subdiviziunilor întreprinderii prin intermediul activităților de auditare a locurilor de muncă.
  • Petrecerea instruirii personalului propriu și cel al antreprenorului conform tematicii stabilite și obiectivelor companiei.
  • Formarea și informarea cu privire la programele de securitate la locul de muncă stabilite în cadrul întreprinderii.
  • Stimularea respectării unei culturi în domeniul protecției și securității în muncă.
  • Aducerea la cunoștință angajaților despre obligativitatea utilizării echipamentelor de protecție individuală și colectivă.
  • Colaborarea la investigarea accidentelor de muncă de către instituțiile abilitate și realizarea investigării accidentelor și incidentelor de muncă, precum şi a accidentelor persoanelor terţe care au avut loc în instalaţiile întreprinderii.
  • Realizarea inspecţiilor şi elaborarea rapoartelor privind anomaliile şi incidentele depistate.
  • Propagarea măsurilor de urgență prevăzute în planul de urgență a întreprinderii
  • Elaborarea rapoartelor de evaluare a rezultatelor activităților de audit a locurilor de muncă și expunerea neconformităților de securitate și protecție a muncii identificat.

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii superioare în domeniul energetic.
  • Experienţă de muncă în domeniul energetic.
  • Apt pentru lucru în instalaţii electrice în funcţiune.
  • Cunoştinţe bune de utilizator PC şi a sistemelor informatice de bază (Word, Excel, Power Point)
  • Permis cat. B și experiență de conducere.
 4. Inginer,-ă programator (suport de sisteme), Chisinau

  Vei fi responsabil, -ă de:

  • Rezolvarea incidentelor;
  • Asistență și consiliere în rezolvarea incidentelor in diverse sisteme;
  • Analiza problemelor și elaborarea recomandărilor pentru eliminarea problemei, care au fost identificate in procesul de lucru;
  • Oferă soluţii la solicitările utilizatorilor în termenele stabilite;
  • Oferă instruire utilizatorilor interni;

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii superioare/medii de specialitate în Informatică/Tehnologii informaţionale;
  • Cunoștințe avansate Windows, MS Office;
  • Cunostinte SQL Oracle;
  • Capacitatea de a lucra cu diverse programe software;
  • Ințelegerea principiilor de lucru cu solicitările utilizatorilor: sistematizarea, determinarea nivelului de importanță și prioritate a cererii;
  • Abilitatea de a citi și înțelege documentația tehnică;
  • Comunicare prietenoasă și capacitatea de a comunica clar;
  • Cunoasterea limbii romana (obligatoriu), rusa (obligatoriu) , limba engleza (va constitui un avantaj);
  • Capacitatea de a găsi/propune soluții de rezolvare a solicitărilor clienţilor interni.
 5. Tehnician,-ă energetician verificarea lucrarilor contractate, Orhei

  Vei fi responsabil, -ă de:

  • Monitorizarea organizării competente a activităţilor de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.) de către întreprinderile contractate;
  • Supravegherea activităţii personalului contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii la executarea lucrărilor de întreţinere, renovare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii medii de specialitate/superioare în domeniul electroenergetic;
  • Experiența de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Permis și experiență de conducere a automobilului – obligatoriu;
  • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook);
 6. Electomontor,-oare la supravegherea traseelor rețelelor de cablu, Chișinău

  Vei fi responsabil de:
   

  • Realizarea inspecţiilor planificate a reţelelor în cablu din sector;
  • Verificarea îndeplinirii normelor de montare a liniilor în cablu de către întreprinderile contractate;
  • Admiterea întreprinderilor implicate în efectuarea lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector;
  • Controlul lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector.
  • Detectarea și informarea despre incidentele apărute;

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic.
  • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 7. Specialist,-ă îmbunătăţire procese, Chişinău

  Responsabilități principale ale funcţiei:

  • Analiza veridicității informației economico-contabile, a respectarii normativelor, proceselor si procedurilor, evidenţa gestiunii corecte a bunurilor şi activelor din unităţile întreprinderii corespunzătoare.

  • Participarea în programarea activitătilor de analiză a proceselor întreprinderii;
  • Verificarea suficienta si eficienta a controalelor definite la nivel de proces analizat si documentarea rezultatelor analizei efectuate;
  • Propunerea solutiilor pentru îmbunătăţirea performantelor proceselor, eficientizarea acestora;
  • Monitorizarea implimentarii propunerilor de îmbunătăţire si eficientizare a proceselor.

   

  Cerinţe şi abilităţi:

  • Studii superioare în domeniul economic (preferabil în contabilitate, finanate, analiza economica).
  • Cunoaşterea calculatorului, in special MS Excel.
  • Cunoaşterea limbilor româna şi rusă;
  • Cunoaşterea limbilor engleză sau spaniolă va constitui un avantaj;
  • Experientă de munca min 1 an in domeniu economic.
  • Capacitate de analiză, comunicabilitate, onestitate, responsabilitate;
  • In cazul experientei de munca min. 3 ani in domeniu economic, studiile superioare in domeniul economic nu sunt obligatorii.
 8. Tehnician,-ă energetician citiri si ordine de serviciu, Causeni

  Responsabilități principale ale funcţiei:

  • Colaborarea la programarea activităţilor de citire şi îndeplinire a ordinelor de lucru;   
  • Actualizarea informaţiei despre itinerariile de citire în colaborare cu antreprenorul;   
  • Controlul activității de citire, analizând şi soluţionând incidentele comunicate de către antreprenori, referitoare la citirea contoarelor şi îndeplinirea ordinelor de lucru;
  • Monitorizarea utilizării corecte a instrumentelor electronice de lucru de către antreprenori, acordarea suportului la întreţinerea ori reparaţia lor, în caz de necesitate;
  • Controlul şi îmbunătăţirea calității lucrărilor efectuate de către antreprenori;
  • Gestionarea procesului de aprovizionare cu materiale şi a aspectelor legate de casarea materialelor în zona de activitate a centrului său de muncă;
  • Colaborarea la realizarea planurilor campaniilor promovate de către departamentul Control Energetic.
  • Colaborarea la executarea campaniilor în cooperare cu responsabilul pentru aceste campanii.   

  Cerinţe şi abilităţi:

  • Studii medii de specialitate/școală profesională în domeniul electroenergetic;
  • Între 3-5 ani experiență în domeniul activităților ce țin de evidența și controlul energiei;
  • Capacităţi de comunicare; rezistență la stres;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității;
  • Permis de conducere (cat.B) obligatoriu.
 9. Tehnician,-ă energetician solicitări de conectare, Hincesti

  Responsabilități principale ale funcţiei:

   

  • Analiza cererilor şi caracterului sarcinii la conectare (casnic, comercial sau industrial) consultând schemele RED şi informaţia despre măsurările la PT (PD, PDC) în zona locului solicitat de racordare.
  • Analiza posibilităților de conectare la RED cu tensiunea necesară, conform cererii clientului.
  • Analiza informaţiei necesare acumulate pentru pregătirea avizului de racordare conform normelor şi instrucţiunilor de lucru.
  • Definirea caracteristicilor tehnice, efectuarea, verificarea, elaborarea, emiterea şi eliberarea avizelor de racordare

  Cerinţe şi abilităţi:

  • Studii medii de specialitate/superioare în domeniul energetic;
  • Experienta de munca in domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie;
  • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Outlook);
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control al activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
0

Dacă ai ajuns până aici și te-ai regăsit printre rândurile de mai sus, te invităm să expediezi CV-ul tău!

Aplică CV-ul: [email protected]

Informații suplimentare la telefoanele: 022431766; 022 431043, mobil: 068968850, 062161043.

Suntem o echipă,  așa că îți promitem că te vei integra ușor și vei face parte din familia noastră mare. 

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok