Mergi la conţinutul principal

Posturi vacante

Postat de UF940137 la Lun, 07/06/2020 - 11:09

Căutăm colegi noi în echipă

Chiar tu ai putea suplini o poziție vacantă în cadrul întreprinderii noastre. Vrem să-ți dezvolți cunoștințele, talentele și abilitățile profesionale, așa că vei avea:

 • training de inițiere la locul de muncă;
 • activități de instruire; 
 • posibilități de creștere în carieră.

Promovăm securitatea și sănătatea în muncă, așa că vei dispune de

 • asistență medicală facultativă;
 • asigurare contra accidente.

Vei beneficia de:

 • un total de 39 de ore lucrătoare pe săptămână;
 • flexibilitate în începerea zilei de muncă în intervalul de la 07:45 până la 08:30;
 • program de muncă de 8 ore și 15 minute de luni până joi, cu o oră pentru pauza de masă (*);
 • program de muncă de doar 6 ore, fără pauză de masă, în zilele de vineri (*).

(*) Cu excepția serviciilor care lucrează în ture.

 1. Inginer,-ă programator sisteme, Chişinău

  Vei fi responsabil de:

  • Întreținerea resurselor bazate pe tehnologii web, extinderea funcționalităților existente și crearea de noi aplicații bazate pe web;
  • Participarea la implementarea proiectelor noi în cadrul companiei;
  • Identificarea și corectarea bug-urilor din aplicații;
  • Integrarea API în aplicațiile web ale companiei;
  • Implementarea serviciilor de automatizare și colectare a informației;
  • Colaborarea directă cu unitățile utilizatoare, elaborarea și coordonarea design-ului paginilor web;
  • Optimizarea paginilor și extragerea de rapoarte la cerere;
  • Analiza și monitorizarea funcționarii corecte a aplicațiilor web;
  • Testarea produselor dezvoltate pentru a asigura livrarea de software-uri calitative;
  • Documentarea proceselor şi oferirea suportului necesar în vederea transmiterii acestora în exploatare;

  Am aprecia în candidați următoarele calități şi cunoștințe:

  • Studii superioare și specializare în Informatică sau Tehnologii Informaționale constituie un avantaj;
  • Cunoștințe, înțelegere și experiență de programare web front-end;
  • Cunoștințe și experiență de lucru cu HTML, CSS, JavaScript, Drupal, WordPress, PHP, jQuery;
  • Experiență de lucru cu React, Django, Bootstrap sau alte framework-uri similare;
  • Experiență de lucru în integrări cu API de tip Rest și SOAP;
  • Cunoașterea Git sau alte tool-uri pentru controlul versiunilor;
  • Cunoștințe de lucru cu baze de date MySQL sau alte baze de date destinate programării web;
  • Cunoștințe de bază despre rețele de calculatoare, servere VPS;
  • Cunoștințe de bază de visual design
  • Spirit analitic și capacități de a putea formula, explica şi expune clar în documente funcționalitatea sistemelor;
  • Abilități bune de comunicare și de a oferi și a primi feedback;
  • Abilități de a învăța și a asimila rapid cunoștințe;
  • Flexibilitate și abilitatea de multi-tasking;
  • Cunoașterea limbilor: româna (nivel avansat), rusă și engleză (nivel mediu).
 2. Electomontor,-oare în formație de întreținere operativă a instalațiilor electrice, Criuleni, Ialoveni, Hânceşti, Cantemir

  Vei fi responsabil de:

  • Realizarea manevrelor operative în rețelele cu tensiunea nominală până la 110 kV inclusiv, posturi de transformare, puncte de distribuție şi staţii de transformare;
  • Repararea avariilor de nivel primar în elementele de protectie a reţelelor cu tensiunea nominală de până la 110 kV.

  Am aprecia în candidați următoarele calități şi cunoștințe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
  • Experienţa de muncă în domeniul electroenergetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.
  • Apt pentru munca în instalațiile electrice în funcţiune, munca nocturnă, munca la înălţime.

  * Angajaţii serviciului operativ prestează munca în ture conform graficului de muncă aprobat lunar.

 3. Controlor,-oare la controlul energetic, Căuseni, Comrat, Cahul

  Vei fi responsabil de:

  • Efectuarea verificării planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi, conform normativelor stabilite, detectând defectele şi posibilităţile de îmbunătăţire;
  • Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare;
  • Îndeplinirea ordinelor de serviciu încredințate;
  • Participarea în campaniile de depistare a furturilor de energie în limita competenţelor sale.


  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:
  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Experienta de munca in domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere;

 4. Dispecer întreprindere de retele, Chişinău

  Vei fi responsabil de:

  • Operarea şi controlul reţelei de tensiune medie şi joasă;
  • Gestionarea şi rezolvarea incidentelor apărute;
  • Coordonarea prin telefon a activitatilor echipelor de intervenţie operativă;
  • Studierea, autorizarea şi efectuarea scoaterii din exploatare a echipamentului pentru efectuarea lucrărilor şi a regimurilor speciale de exploatare în reţelele de tensiune medie şi joasă.

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii superioare în domeniul energetic.
  • Experienţă de muncă în domeniul energetic – 3 ani.
  • Responsabilitate, abilităţi de luare a deciziilor promte, spirit înalt de observaţie şi atenţie;
  • Abilităţi de organizare şi coordonare a echipelor de intervenţie operativă prin intermediul telefonului;
  • Capacitate de gestionare a mai multor activităţi în acelaşi timp;
  • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook);
  • Cunoaşterea limbilor: româna (nivel avansat), rusă (nivel mediu);
  • Apt lucru în ture (lucru nocturn)
 5. Tehnician,-ă energetician reparaţii de linii în cablu, Chişinău

  Vei fi responsabil de:

  • Planificarea şi controlul lucrărilor programate de întreţinere a liniilor în cablu de TM şi TJ, supraveghind respectarea normelor tehnice şi de securitate la realizarea lucrărilor în instalaţiile electrice;
  • Gestionarea lucrărilor de întreţinere şi participarea la procesul de planificare anuală a lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice;
  • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor interni şi externi;
  • Controlul recepţionării instalaţiilor noi şi colaborarea la punerea lor în exploatare;
  • Participarea la activitatea de lichidare a avariilor în instalaţii.

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Experienţa de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Outlook);
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control al activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
 6. Electromontor,-oare utilaje de dispecerat teleautomatică (pe termen determinat), Chişinău

  Vei fi responsabil de:

  • Efectuarea lucrărilor de întreţinere tehnică a instalaţiilor de telecontrol si teleautomatică.
  • Înregistrarea cerinţelor ce urmează a fi îndeplinite pentru a rezolva incidentele utilizatorilor.
  • Rezolvarea incidentelor fară implicarea serviciilor adiţionale.
  • Controlul îndeplinirii de către utilizatori a instrucţiunilor de utilizare corectă a echipamentului.
  • Informarea despre incidentele parvenite serviciile corespunzătoare a întreprinderilor ce prestează servicii.
  • Participarea la întreţinerea şi actualizarea documentaţiei tehnice a reţelelor de telecontrol.

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate în electronică;
  • Experiența de muncă în domeniul telecontrol şi teleautomatică va constitui un avantaj;
  • Permis de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
  • Apt de lucru în instalaţii electrice în funcţiune
 7. Şef,-ă serviciul protecţie prin relee şi telecontrol, Comrat

  Vei fi responsabil de:

  • Coordonarea exploatării şi întreţinerii sistemelor de protecţie şi telecontrol;
  • Întreţinerea preventivă şi corectivă a lucrărillor de montare şi punere în exploatare a echipamentelor şi sistemelor de protecţie şi telecontrol;
  • Definirea specificărilor în contractarea furnizorilor de bunuri şi servicii;
  • Definirea şi implementarea îmbunătăţirilor în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi sistemelor de protecţie şi telecontrol şi a sistemelor de gestiune utilizate;
  • Promovarea noilor tehnologii şi dezvoltarea proiectelor de investigare şi dezvoltare în domeniul de protecţie şi telecontrol;

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii superioare în domeniul energetic;
  • Experienţă de muncă în domeniul energetic în funcţii similare;
  • Permis şi experienţă de conducere a automobilului va constitui un avantaj;
  • Apt pentru lucru în instalaţii electrice în funcţiune.
 8. Instalator,-oare panouri fotovoltaice, Chişinău

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Experienta de lucru în instalații electrice din LEA0,4-10kV sau rețele interne 0,4kV
  • Apt pentru lucru la înălțime
  • Permis şi experienţă de conducere
 9. Tehnician,-ă energetician pe controlul evidenţei, Chişinău

  Vei fi responsabil de:

   

  • Întreţinerea, verificarea, parametrizarea şi citirea echipamentelor de evidenţă multifuncționale din frontiera de distribuție, realizarea proceselor de adaptare a echipamentelor de evidenţă a energiei electrice la necesităţile întreprinderii.
  • Studierea şi analiza echipamentelor şi sistemelor noi de evidenţă a energiei electrice, studiind posibilităţile de adaptare a lor la necesităţile întreprinderii.
  • Să colaboreze în desfăşurarea campaniilor ce ţin de verificarea sistemului de evidenţă a energiei electrice, depistarea furturilor de energie electrică.

  Am aprecia următoarele calități, aptitudini şi cunoștințe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Experienţa de muncă în domeniul electroenergetic va constitui un avantaj;
  • Apt pentru lucru în instalaţii electrice în funcţiune;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.
 10. Inginer,-ă energetician, auditarea tehnica a lucrarilor, securitate si sanatate in munca, Chişinău

  Responsabilități principale ale funcţiei:

  • Supravegherea respectării cerințelor normativelor de securitate de către angajații tuturor subdiviziunilor întreprinderii prin intermediul activităților de auditare a locurilor de muncă.
  • Formarea și informarea cu privire la programele de securitate la locul de muncă stabilite în cadrul întreprinderii.
  • Stimularea respectării unei culturi în domeniul protecției și securității în muncă.
  • Aducerea la cunoștință angajaților despre obligativitatea utilizării echipamentelor de protecție individuală și colectivă.
  • Colaborarea la investigarea accidentelor de muncă de către instituțiile abilitate și realizarea investigării accidentelor și incidentelor de muncă, precum şi a accidentelor persoanelor terţe care au avut loc în instalaţiile întreprinderii.
  • Realizarea inspecţiilor şi elaborarea rapoartelor privind anomaliile şi incidentele depistate.
  • Propagarea măsurilor de urgență prevăzute în planul de urgență a întreprinderii
  • Elaborarea rapoartelor de evaluare a rezultatelor activităților de audit a locurilor de muncă și expunerea neconformităților de securitate și protecție a muncii identificat.

  Ce îţi oferim:

  • training de inițiere la locul de muncă;
  • activități de instruire; 
  • posibilități de creștere în carieră;
  • asistență medicală facultativă;
  • asigurare contra accidente; 
  • asistență medicală de primă necesitate și cu caracter profilactic.

  Cerinţe şi abilităţi tehnice:

  • Studii superioare în domeniul energetic.
  • Experienţă de muncă în domeniul energetic.
  • Apt pentru lucru în instalaţii electrice în funcţiune.
  • Permis şi experienţă de conducere.
 11. Stagiar,-ă Serviciul Transport, Chişinău

  ÎCS „Premier Energy Distribution” SA este cel mai mare operator privat al sistemului național de distribuție a energiei electrice din Republica Moldova.

  Compania Premier Energy Distribution propune studenţilor anului II-III Licență şi/sau An.I Masterat – Inginerie mecanică, industrială şi transporturi posibilitatea de a petrece stagierea remunerată în cadrul departamentului Servicii Generale şi Gestiunea Transportului.

  Studenţii vor beneficia de stagiere în cadrul unei companii internaționale, unde vor avea posibilitatea să-și consolideze cunoştinţele teoretice şi să-și formeze abilităţi practice în gestiunea transportului.

  Condiţii de stagiere:

  • Durata stagierii remunerate - pe perioada studiilor.
  • 5-6 ore de stagiere zilnic, flexibilitate în funcţie de orarul studentului.
  • Statut de student anul II-III Licență sau anul I Master în domeniul inginerie în transporturi.

   

  Dacă eşti interesat de stagiere aplică on-line sau expediază CV-iul tău la

  adresa de e-mail: cariere@premierenergy.md cu mențiunea „stagiar în Serviciul Transport”.

0

Dacă ai ajuns până aici și te-ai regăsit printre rândurile de mai sus, te invităm să expediezi CV-ul tău!

Aplică CV-ul: cariere@premierenergy.md

Informații suplimentare la telefoanele: 022 43 15 35; 022 43 10 43, mobil: 062 16 15 35, 062 16 10 43.

Suntem o echipă,  așa că îți promitem că te vei integra ușor și vei face parte din familia noastră mare. 

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok