Mergi la conţinutul principal

Lista actelor necesare de a fi anexate la cererea pentru eliberarea avizului de racordare

ACTE NECESARE LOC DE CONSUM:

1. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice: 

 • Copia buletin de identitate;
 • Copia actul care atestă dreptul de proprietate/sau alt drept real al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum respectiv;
 • Calculul puterii instalate;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

2. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:

 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz.
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Pentru racordarea instalaţiilor de utilizare calculul puterii instalate, care se solicită a fi racordată, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza; 
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

2.1. Acte adiționale (în copie) în cazul persoanelor juridice:
      2.1.1. Pentru gherete/construcții demontabile:

 • Contractul în baza căruia solicitantul a obținut folosința asupra terenului pentru instalarea gheretei/construcției demontabile.
 • Schema de amplasare.

     2.1.2. Pentru sector de case noi sau blocuri locative:

 • Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

 

ACTE NECESARE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice:

 • Copia buletin de identitate;
 • Copia actului care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:

 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz;
 • Planul de amplasare în zonă a centralei electrice, pentru care se solicită 
  racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Calculul puterii instalate a centralei electrice, care se solicită a fi racordată;
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
 • Pentru centralele electrice cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW, solicitantul este  obligat să anexeze Studiul de soluţii (vezi p.3) pentru racordarea centralei electrice. [Pct.152 introdus prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare  28.05.2021]

 

3. Studiul de soluţii pentru racordarea centralei electrice trebuie să conţină, fără a se limita la:
1) pentru centralele electrice ce se preconizează racordarea la reţelele electrice cu tensiunea nominală 110 kV şi mai mult:

 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv planul de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul pierderilor de putere;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul;
 • cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea stabilite în Codul reţelelor electrice;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.

2) pentru centralele electrice ce se preconizează a fi racordate la reţelele electrice cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:

 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul reţelelor electrice;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare si a modului realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok