Mergi la conţinutul principal

Racordarea la reţea

Form

Introduceți numele și prenumele dvs. În cazul unui consumator necasnic, indicați numele întreprinderii solicitante.
Indicați adresa locului de consum.

Date despre cerere

 • Racordarea locului de consum temporar - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată temporară
 • Racordarea locului de consum permanent - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată permanentă
 • Racordarea locului de generare - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice
 • Modificarea instalației de racordare existente - modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalaţiei de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiţii care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice
 • Prelungirea valabilității avizului de racordare – prelungirea termenului avizului de racordare emis anterior și care încă este valabil la ziua depunerii cererii de prelungire.
 • Reperfectarea locului de consum/generare existent – reperfectarea locului de consum/generare de pe un proprietar pe altul.


DOCUMENTELE NECESARE


Acte anexate în cazul persoanelor fizice: 
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actului care atestă dreptul de proprietate/sau alt drept real al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, pentru puterea P ≥ 20 kW;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

Acte anexate în cazul persoanelor juridice:
 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate/sau alt drept real al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcţia instalaţiei de utilizare sau centralei electrice, după caz. [Pct.151 introdus prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare 28.05.2021]
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Pentru racordarea instalaţiilor de utilizare calculul puterii instalate, care se solicită a fi racordată P ≥ 20 kW, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza; [Pct.15 modificat prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare  28.05.2021]
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

2.1. Acte adiționale (în copie) în cazul persoanelor juridice:
      2.1.1. Pentru gherete:
 • Contractul în baza căruia solicitantul a obținut folosința asupra terenului pentru instalarea gheretei/construcției demontabile.
 • Schema de amplasare.

       2.1.2. Pentru sector de case noi sau blocuri locative:
 • Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

Se recomandă încărcarea pachetului de documente într- un singur fişier, dar se pot adauga mai multe fișiere.
 
Dimensiunea maximală acceptată a fişierului constiutie 10 MB. Tipuri permise: pdf, docx, jpg, jpeg, png.

Acte anexate în cazul persoanelor fizice:
 • Copia buletinului de identitate;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/sau alt drept real al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, pentru puterea P ≥ 20 kW;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:
 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate/sau alt drept real al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcţia instalaţiei de utilizare sau centralei electrice, după caz. [Pct.151 introdus prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare 28.05.2021]
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Calculul puterii instalate a centralei electrice, care se solicită a fi racordată;
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
 • Pentru centralele electrice cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW,  solicitantul este  obligat să anexeze Studiul de soluţii (vezi p.3) pentru racordarea centralei electrice.


3. Studiul de soluţii pentru racordarea centralei electrice trebuie să conţină, fără a se limita la:
1) pentru centralele electrice ce se preconizează racordarea la reţelele electrice cu tensiunea nominală 110 kV şi mai mult:
 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv planul de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul pierderilor de putere;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul;
 • cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea stabilite în Codul reţelelor electrice;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.

2) pentru centralele electrice ce se preconizează a fi racordate la reţelele electrice cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:
 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul reţelelor electrice;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare si a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.
 
Se recomandă încărcarea pachetului de documente într- un singur fişier, dar se pot adauga mai multe fișiere.
 
Dimensiunea maximală acceptată a fişierului constiutie 10 MB. Tipuri permise: pdf, docx, jpg, jpeg, png.
Alegeți fișierele ...

Recepţionarea avizului de racordare

Metoda de autorizare

1. La adresa electronică (Email) - în cazul dat e necesar să indicaţi adresa email în câmpul "Email"

2. La oficiile comerciale ale companiei - în cazul dat va trebui să vă prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale companiei.

3. La reşedinţă - veti primi o înştiinţare prin postă la adresa indicată mai jos în câmpul "Adresa de reşedinţă"

Se completează doar dacă aţi ales metoda de recepţionare a avizului "La reşedinţă".

Accept

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord cu înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și în conformitate cu prevederile menționate prin Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.


captcha


Submit

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok