Mergi la conţinutul principal

Racordarea la reţea

Form

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.


Lista de anexe necesare a fi atasate la cerere:


1. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice: 
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actul care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat a imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum respectiv;
 • Calculul puterii instalate;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
2. Acte anexate în cazul persoanelor juridice:
 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz.
 • Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Pentru racordarea instalațiilor de utilizare calculul puterii instalate, care se solicită a fi racordată, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza;
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
2.1. Acte adiționale (în copie) în cazul persoanelor juridice:
      2.1.1. Pentru gherete/construcții demontabile:
 • Contractul în baza căruia solicitantul a obținut folosința asupra terenului pentru instalarea gheretei/construcției demontabile.
 • Schema de amplasare.
       2.1.2. Pentru sector de case noi sau blocuri locative:
 • Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

1. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice:
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actului care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
2. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:
 • Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz;
 • Planul de amplasare în zonă a centralei electrice, pentru care se solicită
 • Calculul puterii instalate a centralei electrice, care se solicită a fi racordată;
 • Rechizitele bancare;
 • Certificat TVA;
 • Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
 • Pentru centralele electrice cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW,  solicitantul este  obligat să anexeze Studiul de soluţii (vezi p.3) pentru racordarea centralei electrice.. [Pct.152 introdus prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare 28.05.2021]
3. Studiul de soluţii pentru racordarea centralei electrice trebuie să conţină, fără a se limita la:
a. pentru centralele electrice ce se preconizează racordarea la reţelele electrice cu tensiunea nominală 110 kV şi mai mult:
 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv planul de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul pierderilor de putere;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul;
 • cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea stabilite în Codul reţelelor electrice;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.
b. pentru centralele electrice ce se preconizează a fi racordate la reţelele electrice cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:
 • prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă;
 • modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul reţelelor electrice;
 • variante de racordare posibile;
 • variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare si a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
 • calculul solicitărilor la scurtcircuit;
 • calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare;
 • lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.


Dimensiunea maximală acceptată a unui fişier constituie 3 MB. Tipuri permise: pdf, docx, jpg, jpeg, png.

Recepţionarea avizului de racordare:


Acceptcaptcha


Submit

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok